Přejít k obsahu

Výsledky VaV - rok 2011

Ověřené technologie:

 • Sklenička, J.; Zetek, M.; Česáková, I. Změna technologie výroby výměnných částí svařovacího přípravku. Hofmeister s.r.o., 2011.
 • Sklenička, J.; Česáková, I. Technologie obrobení lisovací vložky. Hofmeister s.r.o., 2011.
 • Sklenička, J.; Zetek, M. Obrobení dílce podle zadané výkresové dokumentace. Hofmeister s.r.o., 2011.
 • Sklenička, J.; Zetek, M.; Matějka, J. Obrobení lisovacího kluzného trnu podle vzorku. Hofmeister s.r.o., 2011.
 • Sklenička, J.; Česáková, I.; Zetek, M.; Matějka, J. Obrobení lisovací kluzné koule podle vzorku. Hofmeister s.r.o., 2011.
 • Sklenička, J.; Matějka, J. Obrobení kluzného čepu podle zadané dokumentace. Hofmeister s.r.o., 2011.
 • Sklenička, J.; Matějka, J. Technologie tvorby rovinných ploch v ALBROMETU s důrazem na celistvost ostrých hran. Hofmeister s.r.o., 2011.
 • Sklenička, J.; Matějka, J.; Zetek, M. Technologie tvorby rotačních ploch v ALBROMETU S důrazem na geometrickou přesnost. Hofmeister s.r.o., 2011.
 • Sklenička, J.; Zetek, Miroslav; Matějka, J. Technologie tvorby závitů v nerotačních dílech z materiálu ALBROMET 300 HSC. Hofmeister s.r.o., 2011.
 • Sklenička, J.; Česáková, I. Technologie tvorby přesných otvorů v materiálu POM. Hofmeister s.r.o., 2011.
 • Sklenička, J.; Matějka, J.; Pavelka, O. Technologie zhotovování hlubokých otvorů do materiálu ALBROMET. Hofmeister s.r.o., 2011.
 • Sklenička, J.; Matějka, J.; Česáková, I. Obrobení součásti podle modelu a výkresové dokumentace EBER. Hofmeister s.r.o., 2011.
 • Sklenička, J.; Matějka, J.; Zetek, M. Měření a obrobení tvarově složité součásti z vysoce vodivé mědi. Hofmeister s.r.o., 2011.
 • Sklenička, J.; Matějka, J.; Zetek, M. Technologie frézování tvarově složité součásti s ohledem na technologické přídavky pro broušení. Hofmeister s.r.o., 2011.
 • Sklenička, J.; Česáková, I.; Zetek, M. Technologie frézování rádiusových ploch v materiálu POM. Hofmeister s.r.o., 2011.
 • Sklenička, J.; Zetek, M. Obrobení dílce pertlovadlo z materiálu 1.2379 podle vzorku. Hofmeister s.r.o., 2011.
 • Sklenička, J.; Zetek, M. Optimalizace obrábění plastového materiálu tvrdosti 95A podle Shore. Hofmeister s.r.o., 2011.
 • Sklenička, J.; Zetek, M. Zefektivnění výroby hlubokých otvorů do materiálu ALBROMET. Hofmeister s.r.o., 2011.
 • Zetek, M.; Sklenička, J. Změna technologie obrobení dílce podle zadané výkresové dokumentace. Hofmeister s.r.o., 2011.
 • Zetek, M.; Sklenička, J. Změna technologických vlastností obráběného dílce podle zadané výkresové dokumentace. Hofmeister s.r.o., 2011.
 • Sklenička, J.; Zetek, M. Technologie obrobení kluzných ploch lisovacího stroje z materiálu ALBROMET. Hofmeister s.r.o., 2011

 

Další aplikované výstupy:

 

 

 

 

 

Patička