Přejít k obsahu

Výsledky VaV - rok 2009

Ověřené technologie podané KTO

 • Hnátík, J.: Technologie obrábění tvarových ploch vstřikovací formy na plasty. Pilsen Tools s.r.o., 2009.
 • Hnátík, J.: Technologie výroby lopatky VS33_b2. Škoda POWER a.s., 2009.
 • Hnátík, J.: Technologie výroby turbínové lopatky Tp6040328_0-0. Škoda POWER a.s., 2009.
 • Hnátík, J.: Výroba lopatek Tp6034621_611_1-0. Škoda POWER a.s., 2009.
 • Matějka, J.; Sklenička, J.: Obrobení dílce podle výkresu č. DE003801. Ing. Tomáš Vrága, 2009.
 • Matějka, J.; Sklenička, J.: Obrobení dílce podle výkresu č. Ec 600764. Ing. Tomáš Vrága, 2009.
 • Matějka, J.; Sklenička, J.: Obrobení dílce podle výkresu č. Ed 201947 b. Ing. Tomáš Vrága, 2009.
 • Matějka, J.; Sklenička, J.: Obrobení dílce podle výkresu č. Ed 606034. Ing. Tomáš Vrága, 2009.
 • Vyšata, J.; Hnátík, J.: Optimalizace obrábění lopatek ventilátoru.odt. PILSEN TOOLS s.r.o., 2009.
 • Vyšata, J.; Hnátík, J.: Podprogramy pro profilování otevřeného obrysu. PILSEN TOOLS s.r.o., 2009.
 • Zetek, M.; Sklenička, J.: Obrobení dílce podle výkresu č. Ed606173-N. Ing. Tomáš Vrága, 2009.
 • Zetek, M.; Sklenička, J.: Obrobení dílce podle výkresu č. VR 1/2009. Ing. Tomáš Vrága, 2009.
 • Zetek, M.; Sklenička, J.: Obrobení dílce podle výkresu č. 3EJD000000-6578. Ing. Tomáš Vrága, 2009.
 • Zetek, M.; Sklenička, J.: Obrobení dílce podle výkresu č. 3EJD000000-6578 1. Ing. Tomáš Vrága, 2009.
 • Zetek, M.; Sklenička, J.: Obrobení dílce podle výkresu č.EC605249. Ing. Tomáš Vrága, 2009.
 • Zetek, M.; Sklenička, J.: Optimalizace obrábění. Technometra Radotín , a.s., 2009.
 • Řehoř J., Fulemová, J., Janda Z. : Frézování rovinných ploch těles parních turbín vyrobených z oceli P91 v režimu předdokončování. ŠKODA POWER, a.s., 2010.

 

 

 

 

 

Patička