Přejít k obsahu

Ukončené projekty

Číslo projektu Název  Doba trvání

Řešitel

Financování
TA02010236 Výzkum a vývoj vysoce přesných produktivních řezných nástrojů nové generace s využitím inovativních technologií a progresivních materiálů

2012-2015

S. Fiala HAM-FINAL s.r.o. 

Doc. Řehoř RTI/KTO

TAČR
SGS-2013-031 Výzkum a vývoj pro inovace v oboru strojírenská technologie - technologie obrábění

2013-2015

Doc. Řehoř

ZČU
ESF OPVK CZ 1.07/2.3.00/35.0048 Popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství a jeho výsledků POPULÁR

2012-2014

Doc. Duchek

MŠMT
ESF OPVK CZ.1.07/2.4.00 Posílení spolupráce mezi vysokými školami, výzkumnými ústavy a průmyslovými partnery v Plzeňském kraji POSPOL

2011-2014

Dr. Hájek

MPO
ESF OPVK CZ.1.07/2.3.00 Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství INTEGRITA

2011-2014

Dr. Beneš

MPO
Bez označení CEP - pilotní projekt Zavedení high-tech technologií obrábění za účelem zvýšení produktivity výroby - PilsenTools, s.r.o.

2012-2013

Dr. Zetek,

Ing. Česáková

MPO
SGS-2012-023 Efektivní frézování těžkoobrobitelních feriticko-martenzitických ocelí 2012-2013 Dr. Janda ZČU
Bez označení CEP - pilotní projekt Zlepšení technicko-technologických procesů ve firmě HOFMEISTER 2011-2012 Dr. Zetek MPO
SGS-2011-026 Výzkum povrchových úprav rotačních nástrojů z SK s dopadem na mikrogeometrii funkčních ploch nástroje 2011-2012 Dr. Zetek ZČU
G1/1918/2011 Inovace a propojení praktických cvičení s využitím moderních řezných nástrojů a nových experimentálních metod měření ve výuce 2011 Ing. Česáková FRVŠ
F2127/2011/Aa Inovace laboratoře metrologie 2011 Doc. Řehoř FRVŠ
F1/a-2282/2011 Inovace a zavedení nových konstrukčních postupů v předmětu Přípravky a nástroje pro obrábění 2011 Dr. Zetek FRVŠ
ESF OPVK 1.07/2.2.00/15.0397
Životní cyklus výrobku v prostředí digitálního podniku 2010-2013 Doc. Šimon MŠMT
 Bez označení CEP -pilotní projekt Optimalizace výrobních a řídících procesů v obráběcí firmě, vazba na zaváděný nový informační systém, zvýšení produktivity ve firmě GTW BEARINGS s.r.o. 2010-2012 Doc. Řehoř MPO
SGS-2010-083 Progresivní metody obrábění a integrita povrchu těžkoobrobitelných materiálů v energetice 2010-2012 Dr. Zetek ZČU
MEB 101010 Vývoj postprocesoru pro pětiosé broušení 2010-2011 Prof. Jandečka MŠMT
GPU1013 Přesné Ustavování obrobků v pracovním prostoru stroje 2010  Dr. Hnátík GPU
F1068/2010/G1 Inovace a propojení předmětů v oblasti
konstrukce, technologie a aplikace moderních řezných nástrojů
2010 Ing. Česáková FRVŠ
MEB 101010 Vývoj postprocesoru pro pětiosé broušení 2010 Prof. Jandečka MŠMT
ESF OPVK 1.07/2.2.00/07.0234
Inovace vzdělávání strojních inženýrů pro jadernou energetiku 2009-2012 Doc. Polanský MŠMT
012009 Vliv povrchových úprav břitu na trvanlivost cermetových nástrojů 2009 Dr. Zetek GPU
F0438/2008/Aa Inovace experimentální laboratoře technologie obrábění 2008 Doc. Řehoř

FRVŠ

F0973/2008/G1 Inovace měření a zpracování řezných sil aplikací vývojového prostředí Labview 2008 Ing. Strnad

FRVŠ

FI-IM4/226 Vývoj vrtacích multifunkčních nástrojů pro vysoce produktivní a přesnou výrobu kruhových otvorů 2007-2009    Dr. Kříž

MPO

101/07/0751 Optimalizace strategií obrábění složitých tvarových ploch I 2007-2009  Prof. Jandečka GA ČR
D9-CZ 7/07-08 Vývoj a výzkum moderních frézovacích nástrojů pro tvrdé obrábění 2007-2008 Prof. Jandečka MŠMT
11/2007 Vývoj adaptivního řízení posuvové rychlosti obráběcího stroje 2007  Prof. Sova Specifický výzkum FST ZČU
10/2007 Testování a inovace experimentálního modelu při obrábění tvarových ploch řeznou keramikou v režimu HSC 2007  Doc. Řehoř Specifický výzkum FST ZČU
F1325/2006/G1 Vliv geometrie šroubovitého vrtáku ze slinulého karbidu opatřeného tenkou otěruvzdornou vrstvou na velikost řezných sil a opotřebení 2006 Dr. Zetek FRVŠ
10/2006 Experimentální výzkum tvrdého HSC frézování s podporou MQL 2006  Doc. Řehoř Specifický výzkum FST ZČU
FI-IM2/054 Vývoj a zavedení výroby nových řezných nástrojů s využitím progresivních nanovrstev a sendvičových tenkých vrstev pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů 2005-2007 P. Štípek FRVŠ
101/052/561 Počítačová podpora technologické přípravy výroby tvarově složitých součástí 2005-2007  Prof. Cibulka GAČR
D-CZ 14/05-06 - DAAD Vývoj a výzkum dynamicky stabilního frézovacího nástroje s vyměnitelnými kruhovými noži a děleným řezem 2005-2006  Prof. Jandečka MŠMT
GA101/05/2561 Počítačová podpora technologické přípravy výroby tvarově složitých ploch 2005-2007 Doc. Cibulka GA ČR
101/052/562 Optimalizace strategií obrábění složitých tvarových ploch 2005-2006  Prof. Jandečka GA ČR
F1200/2005/G1 Studium vlivu deponovaných nanovrstev na řezivost nových druhů řezné keramiky a slinutých karbidů 2005 Ing. Matějka FRVŠ
F1264/2005/G1 Koncepce nových řezných nástrojů pro vysokorychlostní obrábění 2005 V. Kapinus FRVŠ
07/2005 Experimentální výzkum tvrdého HSC frézování s podporou MQL 2005  Doc. Řehoř Specifický výzkum FST ZČU
F1323/2004/G1 Zkracování technologického řetězce výroby moderními technologiemi obrábění 2004
Ing. Skopeček
FRVŠ
F2346/2003 Studium v oblasti optimalizace řezného procesu při frézování v režimu HSC 2003
 P. Hort

FRVŠ

MTE-20/02 Nákup měřících přístrojů pro výuku předmětů v oblasti metrologie 2002
Dr. Pospěch

MUAP

F979/02/A Rozšíření pracovních možností digitalizačního pracoviště 2002
Prof. Sova

MŠMT

F982/02/F1 Inovace studijního programu Zabezpečování jakosti 2002
Doc. Zvoneček

FRVŠ

F986/02/G1 Integrace počítačové podpory pro výuku technologického projektování 2002
Ing. Janský

MŠMT

 

F988/02/G1 Studium vlivu podmínek obrábění na proces frézování v režimu HSC 2002
Doc. Hofmann
FRVŠ
F995/2001 Korekce chyb mikroskopu při digitalizaci rozměrů strojních součástí ve 2D 2001
Dr. Pospěch
FRVŠ
F996/2001 Studium vysokorychlostního obrábění (HSC) ocelí vysoké pevnosti a tvrdosti 2001
Doc. Řehoř
FRVŠ
3a/01 Školení na CAD/CAM systém CATIA

2001

Prof. Sova
MUAP
SfP974122 Alumina-Based Nano/Microcomposite Cutting Tools for High Speed Metal Cutting

2000-2003

Doc. Česánek
NATO
365 – DAAD Výzkum chování obráběcího stroje, nástroje a obrobku v podmínkách rychlostního obrábění 2000-2002
Prof. Sova
ME
ME365 Výzkum chování obráběcího stroje, nástroje a obrobku v podmínkách rychlostního obrábění 2000-2002
Prof. Sova
MŠMT
F479 Digitalizační pracovní zaměření na modelování a NC programování složitých ploch 2000
Prof. Sova
FRVŠ
MUAP1b Zafinancování frézovací hlavy pro vysoké řezné rychlosti 2000
Doc. Hofmann
MUAP
MSM232100006 Výzkum a rozvoj inovací, konstruování, technologie a materiálového inženýrství strojíren-ských výrobků 1999 - 2005
Hl. řešitel:  Hosnedl,
 
Řešitel dílčího výzkumu na KTO: Jandečka
MŠMT
70127 Software Lucia 1999
Ing. Ringelhán
MUAP
ME083 Obráběcí technika chránící životní prostředí (ČR-Německo) 1997 - 1999
Prof. Sova
MŠMT

Patička