Přejít k obsahu

Modernizace výuky programování CNC strojů (CZ.1.14/2.4.00/19.02587)

Prohlášení o partnerství

Ke dni 30. 6. 2015 byl fyzicky ukončen projekt Modernizace výuky programování CNC strojů č. CZ.1.14/2.4.00/19.02587 podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj ROP jihozápad. Byly zakoupeny reálné a simulační CNC stroje, které společně s novým hardwarovým a softwarovým vybavením budou sloužit ke zvýšení dovedností žáků strojírenských oborů v oblasti programování CNC strojů. Dále byl v rámci projektu nakoupen 3D souřadnicový měřící CNC stroj pro proměřování součástí. Nové vybavení ve výuce umožní absolventům rozšířit jejich uplatnění v moderních výrobních firmách a spojit teorii se současnou požadovanou praxí. Partnery projektu byla Západočeská univerzita v Plzni, fakulta strojní, katedra technologie obrábění a Doosan Škoda Power. Partneři se na projektu podílejí i po ukončení projektu především svým odborným dohledem po stránce technické a technologické, informovaností studentů o aktualitách vztahujících se k předmětu podpory. Do Doosan Škoda Power také chodí řada studentů na odbornou praxi, tudíž je možné propojit teoretické znalosti a ověřit si dovednosti získané ze simulačních strojů v reálném podniku. Oba partneři na svých pracovištích zajišťují publicitu projektu.

Patička