Přejít k obsahu

Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství (INTEGRITA)

Doba trvání: od 1.11.2011 do 31.10.2014
 
 
 
Cíle projektu:
  • Setkávání
  • Podzimní škola
  • Workshopy
  • Odborné semináře 
  • Propojení pracovišť 
 
 
Partneři projektu:
Technická univerzita v Liberci (http://www.fs.tul.cz)
Vysoká Škola Báňská - Technická univerzita Ostrava (http://www.fs.vsb.cz)
HOFMEISTER s.r.o. (http://www.hofmeister.eu)
 
Zahraniční průmysloví partneři projektu:
ALICONA - Rakousko                     Ceratizit - Rakousko
OTEC - Německo                            LISS - Švýcarsko
 
Zahraniční univerzitní partneři projektu:
TU Dortmund - Německo                Politechnika - Slaska - Polsko
TU Žilina - Slovensko                      TU Košice - Slovensko
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Vloženo: 14.12.2011
 
Dne 6.12. proběhl 1. workshop v rámci projektu OPVK - Systém pro vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity povrchu. V rámci tohoto zahajujícího workshopu proběhlo nejen osobní setkání projektových partnerů (VŠB - Technická univerzita Ostrava, TU v Liberci, Hofmeister s.r.o.), ale došlo i k představení zahraničních subjektů (zahraničních firem a zahraničních univerzit).

Z tohoto workshopu bude zhotoven sborník jednotlivých prezentací a to jak v papírové, tak i v digitální podobě. Navíc na projektových stránkách tohoto projektu (www.integrita.zcu.cz) budou uloženy videa jednotlivých přednášek. Na těchto stránkách budou samozřejmě s postupem času k dispozici všechny informace a výstupy související s tímto mezinárodním projektem. info
 
 
 

 

Patička