Přejít k obsahu

Význačné osobnosti KTO

Typický pro katedru je velmi široký odborný záběr, což svědčí o silných osobnostech jejich členů, kteří často i přes nepřízeň okolností dokázali jednotlivá zaměření nejenom udržet, ale i úspěšně rozvíjet. Kromě toho se katedra podílela nemalou měrou na rozvíjení VŠSE a strojní fakulty tím, že nepřetržitě dávala k dispozici nezanedbatelnou část tvůrčí kapacity svých členů k vykonání náročných akademických funkcí.

Jejich dlouhá řada začíná rektorem Prof. Breníkem,

prorektory Prof. Čechem, Strakou, doc. Jarenem, Křikačem a doc. Duchkem,

děkany: Prof. Bartuškou, doc. Červeným a proděkanem doc. Pfrognerem.

proděkany: doc. Hofmann (později zvolen též děkanem), doc. Němejcem, doc. Česánkem.

 

 

Patička