Přejít k obsahu


Význačné osobnosti KTO

Typický pro katedru je velmi široký odborný záběr, což svědčí o silných osobnostech jejich členů, kteří často i přes nepřízeň okolností dokázali jednotlivá zaměření nejenom udržet, ale i úspěšně rozvíjet. Kromě toho se katedra podílela nemalou měrou na rozvíjení VŠSE a strojní fakulty tím, že nepřetržitě dávala k dispozici nezanedbatelnou část tvůrčí kapacity svých členů k vykonání náročných akademických funkcí.

Jejich dlouhá řada začíná rektorem Prof. Breníkem,

prorektory Prof. Čechem, Strakou, Doc. Jarenem a Křikačem,

děkany: Prof. Bartuškou, Doc. Červeným a proděkanem Doc. Pfrognerem.

proděkanem Doc. Hofmann (později zvolen též děkanem).

Vyjmenovaná řada pokračuje proděkanem pro studijní a pedagogickou činnost Doc. Němejcem a končí Doc. Česánkem.