Přejít k obsahu

Cena Wernera von Siemense

Vážení studenti a pracovníci,

 

v letošním roce se uskuteční 20. ročník soutěže Ceny Wernera von Siemense. Cena Siemens pro rok 2017 se bude udělovat v následujících kategoricích:

  • Nejvýznamější výsledek vývoje/inovace (300 000,- Kč)
  • Nejvýznamější výsledek základního výzkumu (300 000,- Kč)
  • Nejlepší pedagogický pracovník (100 000,- Kč)
  • Nejlepší diplomová práce:

            1. místo - 30 000,- Kč student + 30 000,- Kč vedoucí

            2. místo 20 000,- Kč student + 20 000,- kč vedoucí

            3. místo 15 000,- Kč studen + 15 000,- Kč vdoucí

  • Nejlepší disertační práce:

            1. místo 30 000,- Kč student + 30 000,- Kč vedoucí

            2. místo 20 000,- Kč student + 20 000,- Kč vedouí

            3. místo 15 000,- Kč student + 15 000,- Kč vedoucí

  • Zvláštní ocenění "Nejlepší disertační práce psaná ženou" (20 000,- Kč studentka)
  • Zvláštní ocenění "Ocenění za překonání překážek při studiu pro studenta" (20 000,- Kč student)
  • Doporučení vítěze (5000,- Kč pro doporučujícího)

 

Podávání přihlášek pro aktuální ročník končí 27. listopadu 2017 pro všechny kategorie! Veškeré informace, přihlášky a dokumenty je možné najít na stránkách www.siemens.cz/cenasiemens27.07.17
Back