Přejít k obsahu

Předměty vyučované na KTO

Název předmětu

Zkratka

Semestr

předmětu

Garant

Automatizace inženýrských prací v TgPV

AIP

zimní

 Ing. Jiří Vyšata, Ph.D.

Automatitace tvorby NC programů 1

ANC1

letní

 Doc. Ing. Jiří Česánek, Ph.D.

Automatizace tvorby NC programů 2

ANC2

zimní

 Ing. Jan Hnátík, Ph.D.

Automatizace výrobních procesů

AVP

letní

 Ing. Jan Hnátík, Ph.D.

Bakalářská práce

BP

letní

 Prof. Ing. Peter Monka, Ph.D.

Dílenská metrologie

DM

zimní + letní

 Ing. Zdeněk Pospěch, Ph.D.

Diplomová práce

DP

letní

 Prof. Ing. Peter Monka, Ph.D.

Ergonomie

EE

letní

 Ing. Václava Pokorná

Ergonomie

ERG

letní

 Ing. Václava Pokorná

Ergonomie pro design

EED

letní

 Ing. Václava Pokorná

Exkurze

EXK

letní

 Doc. Ing. Jiří Česánek, Ph.D.

Konstrukční cvičení z nářadí

KCN

letní

 Ing. Miroslav Zetek, Ph.D.

Kvalita, ergonomie a racionalizace práce

KER

zimní

 Doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.

Řízení jakosti a lidský faktor LFM zimní

 Doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.

Moderní technologie

MTC

zimní

 Doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.

Řízení jakosti a lidský faktor

LFM

zimní

 Doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.

Laserové technologie obrábění a zpracování materiálu

LTE

letní

 Doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.

Nástroje řízení jakosti

NRJ

zimní + letní

 Doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.

NC technologie a design

NCD

zimní

Doc. Ing. Jiří Česánek, Ph.D.

NC technologie a design 2

NCD2

letní

Doc. Ing. jiří Česánek, Ph.D.

Odborná praxe

PRX

letní

 Doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.

Odborná rozprava

ZSZ

letní

 Prof. Ing. Peter Monka, Ph.D.

Praktika z automatického prog. NC strojů

PANC

letní

Doc. Ing. Jiří Česánek, Ph.D.

Praktitka z programování NC strojů 1

PRNC1

letní

 Doc. Ing. Jiří Česánek, Ph.D.

Profesionální auditování

PA

zimní

 Doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.

Praktické aplikace metrologie

PAM

letní

 Ing. Zdeněk Pospěch, Ph.D.

Projekt k bakalářské práci

PBP

letní

 Doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.

Projektování manipulace s materiálem

PMM

zimní

 Doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.

Projektování výrobních procesů

PVP

zimní

 Ing. Jiří Vyšata, Ph.D.

Projektování výrobních systémů

PRVS

zimní

 Ing. Vladimíra Duchek, Ph.D.

Programování NC strojů

PNCS

zimní

 Doc. Ing. Jiří Česánek, Ph.D.

Programování NC strojů 2

PNCS2

zimní

 Ing. Jan Hnátík, Ph.D.

Předdiplomní praxe

PP

zimní

 Prof. Ing. Peter Monka, Ph.D.

Předdiplomní projekt

PDP

letní

 Prof. Ing. Peter Monka, Ph.D.

Praktika z experimentálních metod v obrábění

PEMO

zimní

 Prof. Ing. Peter Monka, Ph.D.

Přípravky a nástroje pro obrábění

PNO

zimní

 Ing. Miroslav Zetek, Ph.D.

Racionalizace práce

RP

zimní

 Ing. Jan Matějka

Řízení jakosti

ŘJ

zimní

 Doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.

Semestrální projekt B

SPB

zimní

 Doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.

Semestrální projekt M

SPM

zimní

 Doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.

Speciální technologie

ST

zimní

 Ing. Miroslav Zetek, Ph.D.

Spolehlivost v provozu a konstrukci

SHP

letní

 Ing. Jiří Vyšata, Ph.D.

Strojírenská technologie obrábění

STO

letní

 Doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.

Systém integrovaného řízení

IMS

letní

 Doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.

Technika prostředí

TP

letní

 Ing. Václava Pokorná

Technologičnost konstrukce

TK

zimní

 Doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.

Technologie montáže

TEM

letní

 Doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.

Teorie obrábění

TO

letní

 Doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.

Úvod do strojírenské metrologie

USM

zimní

 Ing. Martin Melichar, Ph.D.

Základy NC programování

ZNC

zimní

 Doc. Ing. Jiří Česánek, Ph.D.

Základy řízení jakosti

ZRJ

zimní

 Doc. Ing. Helena Zídkvoá, Ph.D.

Základy strojírenských technologií

ZT

zimní

 Doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.

Základy technologie obrábění

ZTO

letní

 Doc. Ing. Jiří Česánek, Ph.D.

Závěrečná bakalářská státní zkouška

ZBSZ

letní

 Prof. Ing. Peter Monka, Ph.D.

Závěrečná zkouška cert. studia jakosti

ZZC

letní

 Doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.

Patička