Přejít k obsahu

Magisterský studijní program

N 2301 Strojní inženýrství

Do tohoto dvouletého navazujícího studijního programu se mohou zapsat studenti, kteří již absolvovali bakalářský studijní program. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Téma diplomové práce dostává student zadáno od oborové katedry.

V programu katedra zaměřuje své studenty na obor Strojírenská technologie - technologie obrábění.

Absolventům je udělen akademický titul ,, Inženýr " ( ve zkratce Ing.)

Patička