Přejít k obsahu

Absolventi doktorského studia (1999 - 2016)

Ing. Jiří Vyšata, Ph. D.

,,Interpretační software pro transformaci geometrických dat turbinových lopatek a generování NC dat " - školitel Prof. Sova

Ing. Zdeněk Pospěch, Ph. D.

,, Algoritmus stanovení úchylky rovinnosti povrchu při měření laser interferometrem " - školitel  Doc. Škarda

Ing. Radek Schejbal, Ph.D.

,, Příspěvěk k řešení kompatibility prokazování shody bezpečnosti výrobku s EU  " - školitel Doc. Hofmann

Ing. Pavel Mařík, Ph.D.

,, Modelování prostorové struktury výrobního systému " - školitel Doc. Cibulka

Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.

,, Optimalizace nakládání s odpady ve výrobních systémech obrábění "- školitel Doc. Cibulka

Ing. Michal Dyntar, Ph.D.

,, Možnosti hodnocení produktivity práce manuální činností ve vztahu k výkonnostnímu stupni " - školitel Doc. Němejc

Ing. Karel Ringelhán, Ph.D.

,, Příspěvek k hodnocení nově vyvíjených druhů tenkých vrstev na řezné nástroje" - školitel Doc. Škarda

Ing. Libor Hamouz, Ph.D.

,, Softwarová optimalizace obrábění složitých tvarových ploch při práci na čisto s ohledem na ochranu nástroje" - školitel Prof. Sova

Ing. Jiří Česánek, Ph.D.

,,Nasazení nových progresivních řezných nástrojů s podporou programovacího systému KOVOPROG " - školitel Prof. Sova

Ing. Zdeněk Šmerda, Ph.D.

,,Systémy řízení jakosti v oblasti vývoje a výzkumu – aplikace do vývoje nových technologií montáže " - školitel Doc. Hofmann

Ing. Pavel Kožmín, Ph.D.

,,Metoda tvorby víceosého postprocesoru " - školitel Prof. Jandečka

Ing. Jan Řehoř, Ph.D.

,,Teoretické a experimentální studium problematiky HSC obrábění ocelí  vysoké pevnosti a tvrdosti " - školitel Doc. Hofmann

Ing. Tomáš Skopeček, Ph.D.

,,Příspěvek k optimalizaci forem a zápustek tepelně zpracovaných nástrojových ocelí – HSC tvrdé frézování " - školitel Doc. Hofmann

Ing. Věra Fišerová, Ph.D.

,,Vliv způsobu zpracování digitalizovaných dat tvarově složitých součástí na odchylku tvaru výrobku " - školitel Prof. Sova

Ing. Helena Zídková, Ph.D. (2006)

,,Příspěvek k metodice zavádění EMS ve strojírenském podniku“ – školitel Doc. Zvoneček

Ing. Věroslava Kubíčková, Ph.D.

,,Statistická regulace ve vztahu k pracovní přesnosti obráběcích strojů“ – školitel Doc. Zvoneček

Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

,,Výzkum chování frézovacího nástroje při frézování dělenou hloubkou třísky“ – školitel Prof. Jandečka

Ing. Daniel Syřiště, Ph.D.

,,Metrologie výroby tvarových ploch při aplikaci reverzního inženýrství“ – školitel Ing. Pospěch Ph.D.

Ing. Pavel Hort, Ph.D.

,,Optimalizace vysokorychlostního frézování nástrojové oceli s využitím Taguchiho metod" - školitel Doc. Hofmann

Ing. Stanislav Mastek, Ph.D.

,, Příspěvek k zlepšení hodnocení geomterické přesnosti obráběcích strojů" - školitel Doc. Zvoneček

Ing. Jiří Smrž, Ph.D.

,,Tvorba a implementace informační podpory regulace výrobních procesů" - školitel Doc. Zvoneček

Ing. Jan Hnátík, Ph.D.

,,Vliv stroje a nástroje na přesnost digitalizace" - školitel Prof. Jandečka

Ing. Miroslav Zetek, Ph.D.

,,Zvyšování řezivosti nástrojů pomocí PVD technologií" - školitel Doc. Škarda

Ing. Tomáš Strnad, Ph.D.

Aplikace cermentových nástrojů v režimu HSC obrábění - školitel Doc. Řehoř

Ing. Martin Melichar, Ph.D.

,,Náhrada dotykové justace kruhoměru metodou bezdotykovou" - školitel Doc. Zvoneček

Ing. Věra Bielková, Ph.D.

,,Příspěvek k hodnocení efektivity procesů z hlediska zabezpečování kvaliti" - školitel Doc. Zvoneček

Ing. Zdeněk Janda, Ph.D.

,,Studie problematiky frézování feriticko-martenzitické oceli P91" - školitel Doc. Česánek

Ing. Pavel Roud, Ph.D.

,,Expertní systém pro podporu konstrukce monolitních vrtacích nástrojů" - školitel Doc. Škarda

Ing. Jan Bozděch, Ph.D.

,,Metodika plánování výroby pro malé a střední podniky" - školitel Doc. Duchek

Ing. Martin Šteinfeld, Ph.D.

,,Standardizace výrobní základny" - školitel Doc. Cibulka

Ing. Kateřina Bícová, Ph.D.

,,Příspěvek k hodnocení ukazatelů výrobního procesu v oblasti automobilového průmyslu" - školitel Doc. Zídková

Patička