Přejít k obsahu

Doktorský studijní program

Doktorské studium na Katedře Technologie Obrábění je určeno všem studentům, kteří chtějí ještě více prohloubit své znalosti v oblastech obrábění, automatizace plánování výroby, řízení jakosti nebo metrologie.

Podmínkou, pro přijetí do doktorského studijního programu, je absolvování magisterského studijního programu N2301, podání přihlášky a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru před oborovou radou. Studium probíhá v prezenční formě po dobu 4 let nebo ve formě kombinované, u které se počítá s ukončením studia do 5ti let.

Cílem doktorského studia je úspěšné obhájení disertační práce pojednávající o řešení zadaného problému z odborných oblastí, kterými se katedra zabývá.


Absolventům je udělen akademický titul "Doktor " ( ve zktratce Ph.D.)

Patička