Přejít k obsahu

Bakalářské studijní programy

B2301 Strojní inženýrství - univerzitní směr

Jde o „univerzitně zaměřené“ bakalářské studium, jehož úkolem je především připravit studenty na studium v navazujícím magisterském studiu. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Téma bakalářské práce dostává student zadáno od oborové katedry.

 

B2341 Strojírenství - profesní směr

Jde o „profesně orientované“ bakalářské studium. Studenti si na základě konkurzu volí jedno z fakultou nabízených odborných zaměření garantované příslušnou oborovou katedrou. Studium je orientováno na přípravu studentů především pro jejich nástup do průmyslové praxe. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou.

 

U studentů zapsaných v programu B 2301 se předpokládá, po jeho úspěšném ukončení, pokračování v navazujícím magisterském studiu (viz Ing.)

 

Patička