Přejít k obsahu


Pedagogičtí poradci na KTO

Bakalářský studijní program – „Strojírenství“ a „Strojní inženýrství“

Zabezpečování jakosti: 
Ing. Helena Zídková, Ph.D.

Programování NC strojů: 
Doc. Ing. Jiří Česánek, Ph.D.

 

Magisterský studijní program (prezenční i kombinovaná forma)

Strojírenská technologie-technologie obrábění: 
Doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.