Přejít k obsahu

Předdiplomní praxe PP/KTO

Garant předmětu: doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.

Informace k předdiplomní praxi

  • První den do 9:00 hod. nastoupit na pracovišti řešení DP (viz „Příkaz ke konání předdiplomní praxe“ – student obdrží spolu se zadáním DP - viz formulář níže).

  • Pracovní doba je shodná s pracovní dobou uvedeného konzultanta.

  • Na základě rozboru stávajícího stavu začít s řešením diplomové práce v souladu se zněním zadání, především konkretizovat cíle vytyčené v semestrálním projektu a upřesnit si metodiku řešení DP (orientační návod pro průzkum stávajícího stavu je uveden ve skriptech Němejc, J. Průmyslové roboty a robotizace strojírenské výroby. Plzeň: ZČU, 1999, kapitola 6.3, kde je podrobně popsána osnova rozboru stávajícího stavu, použitelná nejenom pro robotizaci, ale i pro jiné racionalizační projekty).

  • Po skončení praxe odevzdat potvrzení o vykonání praxe (absolvování potvrdí konzultant DP na příkazu ke konání předdiplomní praxe) s indexem vedoucímu DP na katedře, který zapíše zápočet.

       Formulář - příkaz ke konání předdiplomní praxe/potvrzení o vykonání praxe

Patička