Přejít k obsahu

Tématické okruhy - Magisterské studium

Název tématického okruhu

Vedoucí práce

Programování NC strojů, automatizace 
Doc. Ing. Jiří Česánek, Ph.D.
Teorie obrábění, experimentální obrábění, moderní a progresivní technologie
obrábění, technologie montáže
Doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.
Zabezpečování jakosti, IMS 
Doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.
Metrologie
Ing. Zdeněk Pospěch, Ph.D.
Metrologie, Zabezpečování jakosti
Ing. Martin Melichar, Ph.D.
Programování NC strojů, automatizace, projektování výrobních procesů
Ing. Jiří Vyšata, Ph.D.
Programování CAD/CAM, Reverzní inženýrství 
Ing. Jan Hnátík, Ph.D.
Technologie obrábění, konstrukce nástrojů a přípravků
Ing. Miroslav Zetek, Ph.D.
Měření tepelných procesů v technologiích obrábění a povrchových úprav
Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.
Technologie depozice a zpracování funkčních povlaků
Ing. Šárka Houdková, Ph.D.
Laserové mikroobrábění materiálu - technologie a měřící metody
Ing. Jiří Martan, Ph.D.
Certifikované systémy řízení, aplikace nástrojů řízení kvality, hodnocení výrobních procesů
Ing. Kateřina Bícová, Ph.D.
Metrologie, měření fyzikálních jevů při obrábění
Ing. Jan Kutlwašer, Ph.D.

 

Patička