Přejít k obsahu


Tématické okruhy - Univerzitní bakalář B2301

Název tématického okruhu

Vedoucí práce

 Programování NC strojů, Automatizace
 Doc. Ing. Jiří Česánek, Ph.D.
 Strojírenská technologie obrábění - metody obrábění, základy měření a montáže
 Doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.
 Zabezpečování jakosti, IMS
 Doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.
 Programování NC strojů, Automatizace,Projektování výrobních procesů  Ing. Jiří Vyšata, Ph.D.
 Programování CAD/CAM, Reverzní inženýrství
 Ing. Jan Hnátík, Ph.D.
 Metrologie, Zabezpečování jakosti
 Ing. Martin Melichar, Ph.D.
 Metrologie
 Ing. Zdeněk Pospěch, Ph.D.
 Technologie obrábění, konstrukce nástrojů a přípravků
 Ing. Miroslav Zetek, Ph.D.
 Technologie obrábění, konstrukce nástrojů a přípravků
 Ing. Josef Sklenička
 Moderní technologické metody obrábění
 Ing. Jaroslava Fulemová
 Moderní technologické metody obrábění
 Ing. Ivana Česáková
 Projektování výrobních procesů, Racionalizace práce
 Ing. Jan Matějka
 Ergonomie, Technika prostředí, Bezpečnost a racionalizace práce
 Ing. Václava Pokorná