Přejít k obsahu

Tématické okruhy - Univerzitní bakalář B2301

Název tématického okruhu

Vedoucí práce

 Programování NC strojů, Automatizace
 doc. Ing. Jiří Česánek, Ph.D.
 Strojírenská technologie obrábění - metody obrábění, základy měření a montáže
 doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.
 Zabezpečování jakosti, IMS
 doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.
 Programování NC strojů, Automatizace,Projektování výrobních procesů  Ing. Jiří Vyšata, Ph.D.
 Programování CAD/CAM, Reverzní inženýrství
 Ing. Jan Hnátík, Ph.D.
 Metrologie, Zabezpečování jakosti
 Ing. Martin Melichar, Ph.D.
 Metrologie
 Ing. Zdeněk Pospěch, Ph.D.
 Technologie obrábění, konstrukce nástrojů a přípravků
 Ing. Miroslav Zetek, Ph.D.
 Technologie obrábění, konstrukce nástrojů a přípravků
 Ing. Josef Sklenička, Ph.D.
 Moderní technologické metody obrábění
 Ing. Jaroslava Fulemová, Ph.D.
 Moderní technologické metody obrábění
 Ing. Ivana Zetková, Ph.D.
 Projektování výrobních procesů, Racionalizace práce
 Ing. Jan Matějka
 Ergonomie, Technika prostředí, Bezpečnost a racionalizace práce
 Ing. Václava Pokorná
 Certifikované systémy řízení, aplikace nástrojů řízení kvality, hodnocení výrobních procesů
 Ing. Kateřina Bícová, Ph.D.
 Metrologie, měření fyzikálních jevů při obrábění
 Ing. Jan Kutlwašer, Ph.D.
 Programování NC strojů, návrhy obráběcích strategií
 Ing. Luboš Kroft
 Programování CAD/CAM
 Ing. Aneta Milsimerová

 

 

Patička