Přejít k obsahu

Spolupráce s firmou Robert Bosch spol. s r.o.

Již od roku 1996 Katedra technologie obrábění FST velice úzce spolupracuje s firmou Robert Bosch spol. s r.o. v Českých Budějovicích. Spolupráce se realizovala a dále realizuje hlavně formou exkurzí do nejmodernějších montážních a výrobních provozů této firmy a dále pak zpracováváním diplomových prací na tématiku zadanou a sponzorovanou firmou Robert Bosch. Za dobu spolupráce to bylo více jak 16 diplomových prací. Úspěšní diplomanti se poté většinou velmi dobře uplatnili jako špičkoví zaměstnanci firmy. Neméně důležité však je i hmotné a finanční sponzorování činnosti KTO firmou Robert Bosch CB.

Studentům oboru 2303T004 - Strojírenská technologie-technologie obrábění prezenčního i kombinovaného studia se však především naskýtá jedinečná možnost každoročně poznat nejmodernější výrobní metody, pracovní i sociální prostředí velmi úspěšné světové firmy, seznámit se s rozsáhlým personálním programem firmy a podporováním studentů i absolventů.
 

V rámci výuky předmětu KTO/TEM - Technologie montáže byla proto i letos počátkem dubna podniknuta exkurze do výrobního závodu nadnárodní firmy Robert Bosch v Českých Budějovicích. Firma se zabývá výrobou a montáží celků pro automobilový průmysl. Mezi její hlavní produkty patří čerpadlové nádržo

vé moduly, sací moduly, víka hlav válců, akcelerační pedály, autokabely a nádrže DNOX. Výrobky odebírá řada světově proslulých automobilek.

Cílem exkurze byla především prohlídka moderních montážních pracovišť pro velkosériovou montáž nádržových modulů. Alfou a omegou výrobních a montážních operací je jakost. Firma Robert Bosch v Českých Budějovicích proto zaměstnává přibližně 100 pracovníků jakosti z dvou tisíc pracovníků celkem. Vysoké jakosti montáže je v současné době dosahováno zásluhou modifikovaného systému jakosti TPS - Toyota Production System. Součástí systému je vizualizace montážní procesů tak, aby každý pracovník montáže měl rychlý aktuální přehled o stavu montáže. Vizualizace stavu procesu je také nenahraditelná při hledání příčiny chyby montážní operace. Přestože je montáž prováděna ručně, je snaha do montážního procesu zahrnout maximální množství mechanizovaných a automatizovaných operací. Výsledná jakost montážního celku pak závisí na bezchybnosti práce prováděné jak montážními pracovníky, tak i automatizačními zařízeními.


Další oblastí, na kterou je ve firmě kladen důraz je komplexní flexibilita montáže produktových řad. Velké úsilí bylo proto věnováno zkrácení přeseřizovacích prací montážních pracovišť. Firma je tak nyní schopna provádět změnu montovaného sortimentu na jedné lince během několika taktů. Tato schopnost dovoluje firmě Robert Bosch v Českých Budějovicích flexibilně reagovat na potřeby trhu v turbulentní době krize a přesto dosahovat vynikajících ekonomických výsledků.

Přestože je firma Robert Bosch v Českých Budějovicích hlavně výrobním podnikem, probíhá zde také vývoj řady výrobků, které jsou pak vyráběny v dceřiných závodech po celém světě.

Úroveň velkosériové ruční montáže ve firmě Robert Bosch v Českých Budějovicích je na světové špičce. Díky velmi vstřícné strategii přístupu firmy k odborné i neodborné veřejností, tak bylo možné opět absolvovat velmi zajímavou exkurzi.
 


Doc. Ing. P. Hofmann, CSc. a Ing. Tomáš Strnad – Katedra technologie obrábění - FST
 

fotka exkurze Bosch

 

Patička